Wie, wat en waarom?

Wie?

Het kernteam van het collectief bestaat uit de volgende vrijwilligers en Tjalk-bewoners:

 • Monique Mol
 • Ronald Wiersema
 • Bernadet Timmer
 • Laura Walraven
 • Ellen de Jong
 • Geert Telkamp
 • Stephanie de Wal (geen Tjalk-bewoner meer, beheer website en adviezen)

 

Wat?
Vanaf 1 januari 2024 is het hoogstwaarschijnlijk verboden om een asbestdak te hebben. Tjalk telt een groot aantal woningen met asbestdaken. Rond 1980/1981 zijn in de wijk 487 huizen gebouwd met als dakbedekking leien waarin asbest (chrysotiel 10-15%) is verwerkt. Na zo’n 30 jaar raken asbestdaken verweerd en komen de asbestvezels vrij (ook door onder hoge druk reinigen!). Hierdoor kan gevaar ontstaan voor de gezondheid van de mens en de leefomgeving. Van de 487 huizen zijn er in begin 2017 nog 106 verhuurd. Nog maar 3 asbestdaken zijn eerder al gesaneerd. Een groot aantal asbestdaken moet tussen 2017 en 2024 dus nog worden vervangen. Het liefst niet pas in 2023, omdat de vraag naar de bedrijven die deze werkzaamheden mogen uitvoeren dan naar verwachting zeer groot zal zijn.

Waarom?
Het bewonerscollectief heeft onder de woningeigenaren onderzoek gedaan naar de bereidheid om collectief de daken te laten saneren en vervangen. Daar waar de dakleien overlappen (in veel gevallen in hiervan sprake), is de noodzaak tot gelijktijdige vervanging groot en zijn buren aangewezen op goede onderlinge samenwerking. Een collectieve aanpak kan alle betrokkenen voordelen bieden omdat zowel kosten kunnen worden gedrukt als ook de periode waarin in de wijk asbestsaneringen plaatsvinden (gebonden aan strenge regelgeving en dus dure voorzorgsmaatregelen) dan zo kort mogelijk kan duren. Dat komt de leefbaarheid van de wijk ten goede en hopelijk ook de waarde van de woningen de komende jaren. Kortom: een efficiënte aanpak dan wanneer ieder voor zich op een zelf gekozen moment het dak zou laten vervangen plus lagere kosten voor een ieder.

Factoren die de vervanging complex maken, zijn:

 • de overlappende leien bij ca. 90% van de daken
 • de mix van particuliere bezit en bezit van Vesteda
 • de niet bij iedere huiseigenaar aanwezige bereidheid om mee te doen
 • niet iedere huiseigenaar kan de kosten voor de sanering en vernieuwing van het dak dragen
 • niet iedereen heeft op hetzelfde moment de financiering beschikbaar, terwijl een zoveel mogelijk gelijktijdige aanpak (in ieder geval per huizenblok) zeer te prefereren valt, zeker in het geval van overlappende dakleien
 • uiteenlopende wensen van eigenaren voor het soort nieuwe dakbedekking

Het kernteam van het collectief streeft naar een gelijke dak oplossing die voor zoveel mogelijk woningeigenaren haalbaar is (met de mogelijkheden voor extra werkzaamheden zoals ramen, plat dak en dergelijke) en bevorderen dat de eigenaren per cluster zoveel mogelijk op één lijn komen, waarbij uiteraard iedere woningeigenaar zelf de uiteindelijke beslissing voor het eigen dak neemt en opdrachtgever is voor de sanering/vervanging van het eigen dak.

Advertenties