Vragen & antwoorden

 

Veel huiseigenaren in de Tjalk hebben vragen over (de aanpak van) hun asbestdak. Op al die vragen proberen we als collectief een zo goed mogelijk antwoord te vinden. De meest gestelde vragen en antwoorden plaatsen we (geanonimiseerd) op onze website.

Heb je een vraag? Stel hem via het contactformulier, te vinden onder contact in het hoofdmenu.

Laatst bijgewerkt: 5 april 2017 (vraag 1 toegevoegd)

1. Moet iedere woningeigenaar zelf een asbestinventarisatie laten doen? In de Tjalk zit toch op alle daken hetzelfde materiaal?
Bij een asbestinventarisatie onderzoekt een gecertificeerd bureau het materiaal via monsters. Het totale te saneren dak- (en gevel)oppervlak wordt in kaart gebracht; daarvoor moet elke woning bezocht worden. Er kan nog meer asbest in en aan de woning zitten, maar het is niet verplicht dat nu al te verwijderen.
Misschien kan er voor de hele wijk één asbestinventarisatierapport gemaakt worden. Dit kan flink wat geld schelen. Na de inventarisatie moeten de woningen binnen drie jaar gesaneerd worden. Een nog aan te stellen procesmanager kan ons helpen bij het regelen van dit soort zaken bij de sanering van asbestdaken.
2. Heb ik een offerte van een aannemer nodig als ik een lening bij de gemeente wil aanvragen voor de sanering van mijn dak?
Nee, voor het aanvragen van een lening bij de gemeente voor de sanering van je asbestdak heb je geen concrete offerte nodig. Je moet wel ongeveer weten hoeveel je nodig hebt voor de sanering en vervanging en hoeveel daarvan je wilt lenen. De SVn beoordeelt dan of je voor zo’n lening in aanmerking komt en hoeveel je maximaal mag lenen.
3.  Ik wil graag aannemers benaderen voor de sanering van mijn asbestdak. Kunnen jullie mij hierover adviseren?
Het collectief Tjalk Daken Asbestvrij werkt op dit moment aan een aanvraag voor een procesmanager. Die kan ons helpen een goede uitvraag te doen aan meerdere aannemers, zodat we als bewoners niet het risico lopen op extra kosten voor onverwacht meerwerk, boetes of werkzaamheden die over moeten. Bovendien kunnen we door het gezamenlijk te doen de kosten voor asbestinventarisatie, sloop en vernieuwing van de daken zo laag mogelijk houden. We vragen hiervoor uw geduld.
4.  Moeten we als woningeigenaren in een gemengd blok met huur- en koopwoningen contact opnemen met Vesteda als we het complete blok willen saneren, of doet het collectief dat? 
Het collectief neemt je plannen mee in de besprekingen met Vesteda. De verhuurders-organisatie heeft aangegeven in eerste instantie het collectief af te wachten om te kijken of we de vervanging met zoveel mogelijk bewoners kunnen realiseren. Zelf contact met Vesteda zoeken kan, maar de kans bestaat dat je weer wordt doorverwezen naar ons. Wij willen vooral de bewoners ontzorgen en zorgen voor een zo gelijk mogelijke uitstraling van de wijk, zodat de woningwaarde op peil blijft.
5. Wanneer beginnen ze met de sanering van mijn blok? En wat gaat het kosten?
We weten nog niet wanneer een huis of blok aan de beurt is en wat het gaat kosten. Op dit moment zijn we druk bezig clustervertegenwoordigers te zoeken die de belangstelling van de bewoners voor deelname aan het collectief gaan peilen. Je bent van harte welkom om je daarvoor aan te melden via tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com. Vesteda heeft budget voor de vervanging rond 2019, maar ze kunnen daarmee schuiven als bewoners eerder willen beginnen. Zie ook de antwoorden van Vesteda op https://tjalkdaken.net/vesteda-tjalk/.
6. Zijn we verplicht onze daken op korte termijn te vervangen?
Het Rijk heeft besloten dat alle asbestdaken in Nederland voor 1 januari 2024 vervangen moeten zijn. Na 2019 is er echter al geen subsidie meer voor de sanering van asbestdaken. Bovendien zal het tegen die tijd lastig zijn nog goede aannemers te vinden, omdat er maar een paar bedrijven zijn die asbest mogen saneren. Hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt.
7. Is er bij de asbestdaken, als ze gekoppeld zijn, sprake van mandeligheid?
Omdat we in de Tjalk daken met asbestleien hebben, is het bouwkundig gezien niet mogelijk om het ene dak wel en het andere dak niet te vervangen. Er kunnen juridische problemen ontstaan als de een wel en de ander niet wil vervangen. Vereniging Eigen Huis heeft daarom in februari een brandbrief naar de staatssecretaris gestuurd over deze uitvoeringsproblemen.
8. Wat als je de sanering niet kunt betalen?
Het collectief gaat voor de beste voorwaarden; we willen graag dat iedereen mee kan doen. Wij hebben echter geen budget. Er is (tot en met 2019) nog subsidie beschikbaar voor het vervangen van asbestdaken. Die is overigens alleen beschikbaar voor daken vanaf 35 m2. De gemeente Lelystad is van plan leningen tot 25.000 euro te verstrekken aan bewoners die hun asbestdak moeten vervangen en dit niet (direct) zelf kunnen betalen. Mensen met een BKR-registratie vallen echter vooralsnog niet onder die regeling. Heb je specifieke vragen over jouw (financiële) situatie, mail dan naar tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com.
9.  Mag ik mijn asbestdak zelf vervangen?
Je mag je asbestdak niet zelf saneren, ook niet als het een klein dak is met leien.
Advertenties