Vesteda Tjalk

Op deze plek vinden jullie een puntsgewijze terugkoppeling van het overleg dat het kernteam van het collectief in oprichting op 1 september 2016 met een vertegenwoordiger van Vesteda heeft gehad. Per peilmoment september 2016 heeft Vesteda, verspreid door de Tjalk, 109 woningen in de verhuur. 

De belangrijkste (bij Vesteda geverifieerde) conclusies uit het overleg van 1 september zijn: 

Op het gebied van samenwerking tussen Vesteda en het kernteam:

 • Vesteda vindt het belangrijk om mee te doen in een gezamenlijk initiatief voor het vervangen van asbesthoudende daken. Dit moet uiterlijk binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn gerealiseerd zijn.
 • Vesteda is bereid de eigen inkoop- en technische expertise beschikbaar te stellen om te komen tot een collectief goed besluit.
 • Vesteda werkt alleen samen met erkende partijen zodat garantie verzekerd is (zo laag mogelijk risico).
 • Vesteda hoopt dat kernteam (met hulp van clustervertegenwoordigers) bij de particuliere eigenaren het besef kan creëren dat een collectieve aanpak de beste aanpak is: zo’n aanpak heeft een aantal grote voordelen.
 • Vesteda hoopt dus dat het kernteam en de clustervertegenwoordigers erin zullen slagen om in één cluster of blok de “neuzen” van particuliere eigenaren dezelfde kant op te krijgen.

Op het gebied van de sanering en vervanging in technisch en planmatig opzicht:

 • Vesteda ziet graag dat de blokken in zijn geheel gaan worden aangepakt. Als één eigenaar niet wil meedoen of wil wachten tot het allerlaatste moment dan kan deze de mogelijkheden voor het hele blok doen stagneren. Daar heeft dan het hele blok last van.
 • Vesteda heeft in haar begroting van 2019 bedragen gereserveerd voor de sanering/vervanging van daken. Het is mogelijk om hier mee te schuiven indien dit wettelijk mogelijk is en door het collectief gevraagd.
 • Vesteda wil dat de nieuwe daken minimaal 30 jaar meegaan.
 • Vesteda streeft naar één type kleur en materiaal per blok voor een beter aanzicht.
 • Vesteda zal toetsen of de voorgestelde dak oplossingen kwalitatief gelijkwaardig zijn en de prijs/kwaliteit verhouding klopt.
 • Vesteda is voorstander van compartimenteren van de daken oftewel: een scheiding maken tussen de daken (met name bij scheiding tussen particuliere eigenaren en woningen van Vesteda).

Op het gebied van het proces: 

 • Vesteda is op dit ogenblik redelijk afwachtend en houdt in de gaten hoe de politiek en de club van eigenaren zich ontwikkelen.
 • Vesteda neemt niet het voortouw, niet voor de projectorganisatie en niet voor de projectadministratie, maar is wel bereid om mee te denken en haar organisatie, know-how die Vesteda in huis heeft, of daarbuiten met technische adviseurs in te zetten. Vesteda heeft er baat bij als de juiste keuzes worden gemaakt.
 • Vesteda hoopt dat gemeente Lelystad een rol kan (laten) vervullen in de projectorganisatie en –administratie voor de particuliere eigenaren.
 • Vesteda wil graag in de gelegenheid worden gesteld om een vooraankondiging te doen naar haar huurders op het moment dat eigenaren gaan worden benaderen voor het onderzoek naar een collectieve aanpak; dit zodat Vesteda de verwachtingen van haar huurders kan managen.

imageVragen?

Heb jij vragen voor Vesteda? Stel ze gerust aan het kernteam (tjalkdakenasbestvrij@gmail.com of via het contactformulier van deze website). Mogelijk weten zij het antwoord al. Zo niet, dan leggen zij jouw vraag bij het volgende overleg aan Vesteda voor. De gestelde vragen en bij Vesteda geverifieerde antwoorden voegt het kernteam toe aan deze pagina op de website.

Advertenties