Asbestdaken en de casus Lelystad: zorgpunten Lelystadse bewonerscollectieven

Het Platform Asbestdaken Lelystad stuurde deze mail aan de Tweede Kamer-commissie Wonen en Rijksdienst. Op de agenda van deze commissie staat donderdag 15 september 29 september het onderwerp “Asbestdaken en de casus Lelystad“. Deze unieke gelegenheid om onze zorgpunten te benoemen konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. De mail is vanzelfsprekend ook gedeeld met…

Terugblik Buitenraad

De Buitenraad over asbestdaken kan, zo mogen we gerust stellen, een succes worden genoemd. Rond de 200 mensen woonden dinsdagavond 19 april 2016 de bijeenkomst in het Groenhorst bij. Het college van B en W komt rond de zomer met voorstellen rondom de asbestdakvervanging. Door dit bezoek kunnen de gemeenteraadsleden zich voorbereiden om daarover goede besluiten te nemen.

(Nieuws)brief gemeente Lelystad

Op zaterdag 2 april is bij eigenaren én huurders van een woning met een asbestdak een brief van de gemeente Lelystad over de asbestdaken op de deurmat gevallen. Deze brief is gericht aan de bewoners van 1.280 woningen in de stad waarvan de gemeente weet dat de daken dakbedekking hebben waar asbest in zit (tenzij…

Asbest zaterdag

Zaterdag 20 februari 2016 gaat de geschiedenis in als “asbest zaterdag”. Lelystad krijgt de twijfelachtige titel “asbesthoofdstad van Nederland”. Een oproep aan de overheden om als als bewoners te gaan helpen om zo snel mogelijk van onze asbestdaken af te komen.

Onderzoek versnelling sanering asbestdaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt Tauw verkenning uit te voeren Deventer, 18 februari 2016 – Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland officieel verboden. Toch komt de sanering van ruim 120 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken slechts mondjesmaat op gang. Sterker nog: als het doorgaat in het huidige tempo duurt de sanering nog…

College informeert raad over asbestproblematiek

Datum: 23 februari 2016 Deelsessie: 19.00 – 19.50 uur in de Presentatiezaal Doel: Beeldvorming Onderwerp: Presentatie Asbest   Toelichting: Naar aanleiding van vragen in de raad heeft het college aangeboden een presentatie te houden over de asbestproblematiek in de stad. De raad heeft dit aanbod geaccepteerd. Behandeling: De sessie is gericht op het overbrengen van informatie naar…

Onvoldoende wettelijke grondslag ontwerpbesluit asbestdakenverbod

  Het ontwerp besluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015 is ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet milieubeheer op te nemen. Een onvoldoende solide wettelijke basis kan er in het uiterste geval voor zorgen dat het verbod niet goed handhaafbaar zou zijn. Het…

Leilatten wel of niet vervangen?

  Zijn de latten waarop asbesthoudende Eternit-leien (sinds 1980) liggen wel of niet besmet met asbest? En dus wel of niet verplicht om te verwijderen tijdens de sanering? Of moet dit blijken uit de asbestinventarisatie? Omdat de meningen over het antwoord op deze vraag uiteenlopen, is de vraag ook gesteld in de Linked In-groep Asbest…

Aanmelden voor updates per mail

Door de omvang van de wijk gaat de communicatie met de eigenaren van een Tjalk-woning met een asbestdak (zoveel mogelijk) digitaal verlopen. Kostbaar drukwerk en flyerrondes door de wijk zijn hierdoor overbodig. We zullen alleen gebruik maken van informatieverspreiding per e-mail als dit ook echt nodig is.  De ontvangen e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt in het BCC-veld (blinde kopie), zodat uw…

Tjalk Daken aangesloten bij Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen

Tjalk Daken Asbestvrij is benaderd door en heeft inmiddels gesproken met de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Deze groep komt op voor de tienduizenden particuliere woningeigenaren met een asbestdak en hun specifieke situatie. De contactgroep betreft een initiatief van de Initiatiefgroep Leien Vervangen Tafelberg Dordrecht (Rob Ekkers, Johan Gijzen en Arie Mol). Doelstelling De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is…

Ervaringen elders: Hoofddorp

Kort na het aantreffen van de artikelen in het Haarlems Dagblad heb ik via Twitter contact gezocht en gevonden met Henk van der Eem van het bewonersinitiatief in de Hoofddorpse wijk Bornholm in de gemeente Haarlemmermeer.  De aanpak van de asbestproblematiek in deze wijk vertoont overeenkomsten maar ook verschillen met de Lelystadse Tjalk.   De belangrijkste…

In hetzelfde schuitje…

Particuliere huiseigenaren van de Hoofddorpse wijk Bornholm in de Haarlemmermeer zitten (of zaten?) in hetzelfde schuitje als wij in de Lelystadse Tjalk. Ook in Hoofddorp hebben huiseigenaren en huurders te maken met asbestdaken en zijn de huiseigenaren een collectieve actie gestart om de daken asbestvrij te maken. De informatie over hun aanpak ligt (via internet) niet voor…