Stand van zaken bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij

Voor een goed verloop van de verplichte sanering en vervanging van asbestdaken wil het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij de bijna 400 particuliere huiseigenaren in de Tjalk helpen bij het maken van slimme keuzes. We streven naar kwalitatief goede, voordelige en uniforme daken in de Tjalk na een collectieve sanering. Dit doen we in nauwe samenspraak…

Het grote “< 35 m2" ongenoegen

Herhaaldelijk blijkt dat over het zelf mogen verwijderen van asbest tot en met maximaal 35 m2 veel misverstanden bestaan. Feit is dat particulieren nooit zelf asbesthoudende dakleien mogen verwijderen, dus óók geen hoeveelheden tot en met 35 m2. De communicatie hierover, zelfs vanuit de overheid, laat vaak te wensen over.  Bronnen waarin staat vermeld dat…

Terugkijken Kassa-TV

Zaterdag 4 februari 2017 heeft het tv-programma Kassa aandacht besteed aan het asbestdakenverbod per 1 januari 2024. Opnamen voor dit onderwerp zijn o.a. gemaakt in de Tjalk op woensdagochtend 18 januari. Via deze link kun je het item terugzien: //media-service.vara.nl/player.php?id=369715

Bewonersavond 8 februari 2017

Voor alle huiseigenaren met een asbestdak uit de Tjalk organiseert het collectief Tjalk Daken Asbestvrij op woensdag 8 februari 2017 om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in Groenhorst (Tjalk 25-58). Naast het collectief zullen ook de gemeente, verhuurder Vesteda en een procesadviseur aanwezig zijn. Zet de datum in je agenda en meld je aan via het digitale…

Bijeenkomst 7 december stadhuis

Bent u van plan om uw asbestdak vóór het 2e kwartaal 2017 te laten vervangen, dan nodigt de gemeente Lelystad u van harte uit voor haar informatiebijeenkomst over het aanvragen van een lening voor asbestverwijdering. De bijeenkomst is op woensdagavond 7 december van 19.00 uur – 21.00 uur in het stadhuis. Begin 2017 wil het Tjalk-collectief een…

Clustervertegenwoordigers gezocht!

Om inzicht te krijgen in welke Tjalk-huiseigenaren mee zouden willen doen aan een collectieve aanpak van de sanering en vervanging van de asbestdaken, zoekt het kernteam jouw hulp. Wil jij ons helpen in kaart te brengen om welke huiseigenaren het gaat? Neem dan graag zo snel mogelijk contact met ons op via tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com. We zoeken op…

Albert de Vries neemt “casus Lelystad” in ogenschouw

Op maandag 3 oktober 2016 heeft het Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) zich tijdens zijn bezoek aan Lelystad georiënteerd op de asbestdakenproblematiek in Lelystad. Daarbij heeft hij met leden van het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij i.o. en met leden van het Platform Asbestdaken Lelystad een rondwandeling gemaakt door de wijk Tjalk. In deze wijk…

Asbestdaken en de casus Lelystad: zorgpunten Lelystadse bewonerscollectieven

Het Platform Asbestdaken Lelystad stuurde deze mail aan de Tweede Kamer-commissie Wonen en Rijksdienst. Op de agenda van deze commissie staat donderdag 15 september 29 september het onderwerp “Asbestdaken en de casus Lelystad“. Deze unieke gelegenheid om onze zorgpunten te benoemen konden we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. De mail is vanzelfsprekend ook gedeeld met…

Terugblik Buitenraad

De Buitenraad over asbestdaken kan, zo mogen we gerust stellen, een succes worden genoemd. Rond de 200 mensen woonden dinsdagavond 19 april 2016 de bijeenkomst in het Groenhorst bij. Het college van B en W komt rond de zomer met voorstellen rondom de asbestdakvervanging. Door dit bezoek kunnen de gemeenteraadsleden zich voorbereiden om daarover goede besluiten te nemen.

(Nieuws)brief gemeente Lelystad

Op zaterdag 2 april is bij eigenaren én huurders van een woning met een asbestdak een brief van de gemeente Lelystad over de asbestdaken op de deurmat gevallen. Deze brief is gericht aan de bewoners van 1.280 woningen in de stad waarvan de gemeente weet dat de daken dakbedekking hebben waar asbest in zit (tenzij…

Asbest zaterdag

Zaterdag 20 februari 2016 gaat de geschiedenis in als “asbest zaterdag”. Lelystad krijgt de twijfelachtige titel “asbesthoofdstad van Nederland”. Een oproep aan de overheden om als als bewoners te gaan helpen om zo snel mogelijk van onze asbestdaken af te komen.

Onderzoek versnelling sanering asbestdaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt Tauw verkenning uit te voeren Deventer, 18 februari 2016 – Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland officieel verboden. Toch komt de sanering van ruim 120 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken slechts mondjesmaat op gang. Sterker nog: als het doorgaat in het huidige tempo duurt de sanering nog…