Grote belangstelling op de informatiebijeenkomst voor aanbieders procesbegeleiding

Waar we maanden in de wachtstand hebben gestaan om een procesbegeleider te kunnen werven, zitten we nu in een stroomversnelling. Als we het tempo er in kunnen houden, lukt het ons om per 1 augustus een procesbegeleider te hebben. Deze gaat ons als collectief helpen, ondersteunen en adviseren bij een gezamenlijke sanering en vervanging van onze daken.

Procesbegeleiding in zicht

De Lelystadse bewonerscollectieven zetten een volgende stap in het aanstellen van een procesbegeleider voor het begeleiden van de bewoners bij de sanering/vervanging van hun asbestdak. De gemeente heeft al een tijd geleden besloten om budget hiervoor vrij te maken, maar het was zoeken naar de goede juridische constructie. Vorige week is besloten dat het Werkbedrijf…

Natuurbescherming en asbestsanering

  De afgelopen week heeft de gemeente Lelystad de lijst met veelgestelde vragen over asbest bijgewerkt. In verband met de actualiteit van het onderwerp lichten wij hier één vraag en antwoord uit. Vraag: Zijn er verplichtingen in het kader van de natuurbescherming voor mij van toepassing als ik mijn asbestdak wil saneren? Antwoord: Ja, dit…

Wat kost een asbestlening?

Vraagt u zich als eigenaar van een asbestdak af, of u de maandlasten van een lening voor de sanering/vervanging van uw asbestdak kunt betalen? Met behulp van de onderstaande tabel kunt u nagaan wat u zou gaan betalen als u nu de lening afsluit. Het annuïteitbedrag bestaat uit aflossing en rente. De annuïteit blijft elke maand gelijk, maar de verhouding…

Drukbezochte bewonersbijeenkomst Tjalk

Speciaal voor woningeigenaren uit de Tjalk is er op 8 februari 2017 in Groenhorst (nieuwe naam: Aeres) een bewonersbijeenkomst over de asbestsanering. Ruim 150 bewoners geven gehoor aan de uitnodiging van het collectief Tjalk Daken Asbestvrij. Avondvoorzitter en gemeenteraadslid Jarno Volmer kondigt de sprekers aan en geeft bewoners de gelegenheid tot het stellen van vragen. Wethouder…

Stand van zaken bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij

Voor een goed verloop van de verplichte sanering en vervanging van asbestdaken wil het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij de bijna 400 particuliere huiseigenaren in de Tjalk helpen bij het maken van slimme keuzes. We streven naar kwalitatief goede, voordelige en uniforme daken in de Tjalk na een collectieve sanering. Dit doen we in nauwe samenspraak…

Het grote “< 35 m2" ongenoegen

Herhaaldelijk blijkt dat over het zelf mogen verwijderen van asbest tot en met maximaal 35 m2 veel misverstanden bestaan. Feit is dat particulieren nooit zelf asbesthoudende dakleien mogen verwijderen, dus óók geen hoeveelheden tot en met 35 m2. De communicatie hierover, zelfs vanuit de overheid, laat vaak te wensen over.  Bronnen waarin staat vermeld dat…

Terugkijken Kassa-TV

Zaterdag 4 februari 2017 heeft het tv-programma Kassa aandacht besteed aan het asbestdakenverbod per 1 januari 2024. Opnamen voor dit onderwerp zijn o.a. gemaakt in de Tjalk op woensdagochtend 18 januari. Via deze link kun je het item terugzien: //media-service.vara.nl/player.php?id=369715

Bewonersavond 8 februari 2017

Voor alle huiseigenaren met een asbestdak uit de Tjalk organiseert het collectief Tjalk Daken Asbestvrij op woensdag 8 februari 2017 om 19.00 uur een informatiebijeenkomst in Groenhorst (Tjalk 25-58). Naast het collectief zullen ook de gemeente, verhuurder Vesteda en een procesadviseur aanwezig zijn. Zet de datum in je agenda en meld je aan via het digitale…

Bijeenkomst 7 december stadhuis

Bent u van plan om uw asbestdak vóór het 2e kwartaal 2017 te laten vervangen, dan nodigt de gemeente Lelystad u van harte uit voor haar informatiebijeenkomst over het aanvragen van een lening voor asbestverwijdering. De bijeenkomst is op woensdagavond 7 december van 19.00 uur – 21.00 uur in het stadhuis. Begin 2017 wil het Tjalk-collectief een…

Clustervertegenwoordigers gezocht!

Om inzicht te krijgen in welke Tjalk-huiseigenaren mee zouden willen doen aan een collectieve aanpak van de sanering en vervanging van de asbestdaken, zoekt het kernteam jouw hulp. Wil jij ons helpen in kaart te brengen om welke huiseigenaren het gaat? Neem dan graag zo snel mogelijk contact met ons op via tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com. We zoeken op…

Albert de Vries neemt “casus Lelystad” in ogenschouw

Op maandag 3 oktober 2016 heeft het Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) zich tijdens zijn bezoek aan Lelystad georiënteerd op de asbestdakenproblematiek in Lelystad. Daarbij heeft hij met leden van het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij i.o. en met leden van het Platform Asbestdaken Lelystad een rondwandeling gemaakt door de wijk Tjalk. In deze wijk…