Clusters Tjalk

Een kernteam bestaande uit 7  Tjalk huiseigenaren, allen vrijwilligers, streeft ernaar om voor de hele Tjalk (de woningen met asbestdaken in de straten: 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 en 41) een eenmalig groot asbest collectief te vormen.

Doelstelling
Het kernteam vindt een kwalitatief, duurzaam nieuw dak voor een goede prijs belangrijk. Om het collectief succesvol te kunnen laten zijn, is draagvlak bij alle eigenaren en hulp vanuit de gemeente van belang. Van de gemeente verwacht het kernteam leenfaciliteiten en procesondersteuning. In eerste instantie streeft het kernteam een gelijke dak oplossing na welke voor zoveel mogelijk eigenaren haalbaar is (met de mogelijkheden voor extra werkzaamheden zoals ramen, plat dak en dergelijke).

Clusterindeling
Het kernteam kan het niet alleen en zoekt de hulp van meerdere Tjalk huiseigenaren. Hiervoor heeft het kernteam de Tjalk opgedeeld in 20 logische clusters van huizen die vlakbij elkaar staan. De clusters variëren in grootte van 17 tot 31 huizen. Verspreid in deze clusters bevinden zich ook de huizen van verhuurder Vesteda. Vesteda verzorgt zelf de communicatie met haar huurders. Het kernteam heeft goed contact met Vesteda. Vesteda staat positief tegenover een gezamenlijke aanpak. Meer daarover lees je op Vesteda Tjalk.

clusterindeling
Klik op de foto voor de leesbare versie. 

Aanmelden nieuwe clustervertegenwoordigers
Heb jij zin om samen met ons op vrijwillige basis deze uitdaging aan te pakken? Dan komen wij graag met je in contact. Per cluster zoeken we in elk geval 1 clustervertegenwoordiger. Je kunt de rol eventueel ook met z’n tweeën oppakken.

Als jij ons wil helpen, dan is een aantal zaken belangrijk:

  • Je draagt het collectief i.o. een warm hart toe en hebt de intentie om je dak collectief te laten vervangen;
  • Je bent bereid om initiatief nemen tot persoonlijk contact met de particuliere eigenaren in het cluster, in eerste instantie om het draagvlak voor een collectieve aanpak te onderzoeken zodat dit voor de gehele Tjalk in beeld kan worden gebracht;
  • Je bent bij voorkeur (maar het is geen vereiste) bewoner van het cluster waaraan je ondersteuning geeft.

Op maandagavond 3 oktober 2016 heeft het kernteam de clustervertegenwoordigers van 5 clusters uitgelegd wat in deze fase (draagvlakonderzoek voor een collectief) de bedoeling is.

Op maandagavond 21 november 2016 heeft het kernteam een 2e bijeenkomst voor nog te interesseren vertegenwoordigers voor (een deel van) de andere 15 clusters gepland. De ervaringen van de eerste 5 clustervertegenwoordigers worden hierbij vanzelfsprekend betrokken.

Overzicht contactpersonen per cluster:

Cluster Naam clustervertegenwoordiger(s) Hoe te bereiken? Pagina met de adressen
1 Niek Marquering tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
2 plek nog open p.m. link
3 Hans van Muiden tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
4 Tako Lautenbach tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
5 plek nog open p.m. link
6 plek nog open p.m. link
7 plek nog open p.m. link
8 Danny ter Averst tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
9 Toon Bosboom tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
10 Hans van Muiden tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
11 plek nog open p.m. link
12 Melle Veenstra &
Monique Dijkhuizen
tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
13 René Kepper tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
14 plek nog open p.m. link
15 plek nog open p.m. link
16 plek nog open p.m. link
17 plek nog open p.m. link
18 plek nog open p.m. link
19 Heleen van der Niet tjalkasbestvrijclustermail
@gmail.com
link
20 plek nog open p.m. link

Meer informatie
Heb je vragen over de clusters of het vertegenwoordigen van je cluster, mail dan Ronald van het kernteam via tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Kernteam Tjalk-collectief

Laura Walraven
Ellen de Jong
Geert Telkamp
Stephanie de Wal
Monique Mol
Ronald Wiersema
Bernadet Timmer

Advertenties