AGENDA


1e kwartaal 2018:

 • 22 januari 2018: overleg kernteam + Atrivé over vervolgaanpak (opdracht aan Atrivé na feb 2018, data vaststellen volgende bewonersbijeenkomst + uitnodigingsbeleid, communicatie nieuwsbrief en Facebook) 
 • 16 januari 2018: bewonersavond voor 3 of 4 potentieel collectief vóór zomer 2018 te saneren blokken in de Tjalk

4e kwartaal 2017:

 • 19 december (avond): overleg kernteam, Atrivé, Vesteda inzake voorbereiding avond medio januari
 • 21 november (avond): Atrive benadert bewoners peiling belangstelling deelname sanering in voorjaar 2018
 • 2 november (hele dag): Nationale Asbest Conferentie in Apeldoorn. Aanwezig: beleidsmedewerker gemeente Lelystad, voorzitter Platform Asbestdaken Lelystad en vertegenwoordigers enkele collectieven
 • 30 oktober (avond): overleg kernteam Tjalk-collectief – Atrivé – Vesteda
 • 19 oktober (avond): stand van zaken bijeenkomst sanering asbestdaken voor collectieven en hun procesbegeleiders georganiseerd door de wethouder/gemeente
 • 11 oktober (ochtend): kennismaking wethouder en procesbegeleiders sanering asbestdaken
 • 4 oktober (14.30-18.00): hoorzitting/rondetafelgesprek Tweede Kamer-cie I&M over sanering asbestdaken
 • 3 oktober (21u): besluitvorming gemeenteraad over de nieuwe versie van de stimuleringsregeling verwijdering asbestdaken

3e kwartaal 2017:

 • 26 september: presentatie Quick Scan door Atrivé en bespreken vervolgstappen met kernteam Tjalk collectief
 • 25 september: Asbestfeitencongres SGS Search in Utrecht. Aanwezig: beleidsmedewerker gemeente Lelystad en Stephanie namens kernteam Tjalk
 • 19 september: sessie gemeenteraad over nieuwe verordening stimuleringsregeling verwijdering asbestdaken
 • 7 september: gesprek WBL – PAL – collectieven – procesbegeleiders gevolgd door gesprek met Landschapsbeheer Flevoland
 • 14 augustus: kennismaking kernteam bewonerscollectief + procesbegeleider Atrivé
 • rond 15 augustus: procesbegeleiders gestart
 • rond 1 augustus: procesbegeleider(s) geselecteerd

2e kwartaal 2017:

 • za 24 juni: informatiebijeenkomst bedrijven die offerte procesbegeleiding willen uitbrengen
 • ma 19 juni: kernteam
 • do 1 juni: overleg gemeente en Platform-delegatie over opdrachtgeverschap procesmanagement (vervolg)
 • do 18 mei: overleg gemeente en Platform-delegatie over opdrachtgeverschap procesmanagement (vervolg)
 • do 20 apr: kernteam + Vesteda: voortgangsoverleg
 • wo 19 apr: overleg gemeente en Platform-delegatie over opdrachtgeverschap procesmanagement

1e kwartaal 2017:

 • ma 13 mrt: overleg gemeente en Platform-delegatie over marktconsultatie
 • za 11 mrt: kernteam en 13-15: Platform-werkgroep marktconsultatie
 • ma 20 feb: gesprek gemeente-Tauw/Atrivé-platform asbestdaken
 • wo 15 feb: kernteam inzake procesmanagement
 • wo 8 feb: informatiebijeenkomst voor huiseigenaren in Groenhorst
 • za 4 feb: uitzending Kassa
 • wo 1 feb: voorbespreking werkgroep informatiebijeenkomst met gespreksleider
 • za 28 jan: workshop uitvraag procesbegeleiding
 • do 26 jan: overleg kernteam + Vesteda
 • do 26 jan (8:30 uur): gesprek PAL-afvaardiging met gemeente
 • wo 18 jan (± 10.45 uur): opnamen tv-programma Kassa in de Tjalk
 • ma 9 jan: extra kernteam (oriënterend gesprek met energie coöperatie)
 • za 7 jan: overleg Platform klein comité
 • do 5 jan: nieuwjaarsbijeenkomst kernteam  + clustervertegenwoordigers

4e kwartaal 2016:

 • do 22 dec: voorbespreking werkgroep informatiebijeenkomst + externe spreker
 • do 22 dec: opzetten workshop jan/feb offerte uitvragen met Platform-delegatie en gemeente (Ronald/Laura)
 • wo 14 dec: stand van zaken Asbestdaken sanering op agenda Commissie I en M met staatssecretaris Dijksma
 • ma 12 dec: overleg kernteam + Vesteda
 • do 8 dec: overleg kernteam
 • wo 7 dec: voorlichtingsbijeenkomst gemeente Lelystad over asbestlening 2016
 • wo 23 nov: overleg met gemeente
 • ma 21 nov: bijeenkomst kernteam met nieuwe kandidaten voor clustervertegenwoordiger
 • di 8 nov: Stephanie samen met landelijke contactgroep eigenaren asbestwoningen aanwezig bij Nationale Asbest Conferentie in Venlo
 • wo 2 nov: overleg kernteam van Tjalk-collectief: inventarisatie wensen procesbegeleiding
 • di 1 nov: Beeld- en Oordeelvormende Raadssessie over Raadsvoorstel Verordening Stimuleringsregeling Asbestverwijdering
 • ma 24 okt: extra overleg Kernteam
 • ma 10 okt: overleg kernteam van Tjalk-collectief i.o.: nieuwsbrief namen clustervertegenwoordigers en oproep voor nieuwe vrijwilligers
 • za 8 okt: overleg Platform Asbestdaken Lelystad
 • ma 3 okt (avond): bijeenkomst kernteam met eerste 6 kandidaat clustervertegenwoordigers
 • ma 3 okt (middag): bezoek PvdA Tweede Kamerlid aan Lelystad (Tjalk)

3e kwartaal 2016:

 • do 29 sep: bijeenkomst kernteam (kort!)
 • do 29 sep: Casus Lelystad op agenda Tweede Kamercie Wonen en Rijksdienst
 • do 22 sep: overleg delegatie Platform Asbestdaken Lelystad met Ruud Hoosemans van Programmabureau ‘Versnellingsaanpak Asbestdakensanering’
 • ma 13 sep: Stephanie aanwezig bij Asbestfeiten Congres SGS Search in Utrecht
 • za 3 sep: overleg Platform Asbestdaken Lelystad
 • do 1 sep: 3e overleg kernteam van Tjalk-collectief i.o.
 • ma 8 aug: 2e overleg kernteam van Tjalk-collectief i.o.
 • wo 13 juli: overleg Duurzaamheidswinkel – delegatie Platform Asbestdaken Lelystad in bijzijn van vertegenwoordiger gemeente Lelystad
 • ma 11 juli:1e overleg kernteam van Tjalk-collectief i.o.
 • vr 8 juli: overleg delegatie Platform Asbestdaken Lelystad met gemeente Lelystad
 • di 5 juli: besluitvormende raadsvergadering  collegevoorstel “richting geven aan inzet gemeente asbestdaken”
 • za 2 juli: overleg Platform Asbestdaken Lelystad

2e kwartaal 2016:

 • di 21 juni: oordeelvormende raadsessie collegevoorstel “richting geven aan inzet gemeente asbestdaken”
 • za 18 juni: overleg Platform Asbestdaken Lelystad
 • do 9 juni: beeldvormende raadsessie collegevoorstel “richting geven aan inzet gemeente asbestdaken”
 • di 7 juni: breed 1e Tjalk overleg van actieve bewoners
 • za 14 mei: overleg Platform Asbestdaken Lelystad
 • do 28 april: 2e overleg over procesvoorstel
 • do 21 april: 1e overleg over procesvoorstel
 • di 19 april: Buitenraad over asbestdaken
 • za 16 april: overleg Platform Asbestdaken Lelystad
 • vr 1 april 00:00 uur: enquête nr 1 reactiemogelijkheid gesloten

1e kwartaal 2016:

 • do 31 maart: overleg Marjoleine-Geert-Monique-Melle-Stephanie over wandelroute Buitenraad. 1e proefwandeling.
 • wo 30 maart: bezichtiging locatie voor de Buitenraad van 19 april
 • za 19 maart: overleg Platform Asbestdaken Lelystad
 • di 15 maart: 2e BOB-sessie gemeenteraad Lelystad over asbestdaken
 • zo 13 maart: 1e digitale nieuwsbrief gepubliceerd inclusief enquête nr. 1
 • wo 9 maart: gesprek met Vesteda
 • wo 9 maart: gesprek met Jasper Kosters van Oesterbaai
 • di 23 februari: 1e BOB-sessie gemeenteraad Lelystad over asbestdaken
 • za 13 februari (11-13u): overleg Platform Asbestdaken Lelystad
 • do 11 februari: overleg over A5-flyer (drukproef), alternatieve dakbedekking, hoe de politiek in beweging te krijgen (diverse bewoners)
 • wo 10 februari: foto voor Telegraaf (Woonkrant) en tel. overleg met David de Vreede (Almere) en Jasper Kosters (Oesterbaai)
 • di 9 februari: toezegging ontvangen voor ontvangst Buitenraad in Tjalk op 19 april over onderwerp asbestdaken
 • ma 8 februari: gebeld door Kees Bakker (Flevopost)
 • 1e helft februari: 4 aannemers/dakdekkers op bezoek voor toelichting offerte aanvragen
 • do 4 februari: overleg over onderzoek naar goedkopere alternatieve dakbdekking (Geert, Marjoleine, Melle, Stephanie)
 • ma 1 februari (9u): 3e overleg met gemeente
 • za 23 januari (15-17u): oprichting Platform Asbestdaken Lelystad in aanwezigheid van landelijke Contactgroep Eigenaren Asbestwoning
 • di 19 januari: 3 offerte aanvragen ingediend
 • ma 18 januari: 1 offerte aanvraag ingediend bij eerdere kandidaat dakdekker tbv vergelijkbare offerte
 • do 14 januari: 4 offerte aanvragen ingediend bij SC530 gecertificeerde asbestverwijderings-/aannemersbedrijven
 • wo 13 januari: suggestie ingediend voor een Buitenraad van de Raad in de Tjalk
 • ma 11 januari: 2e overleg met gemeente (Geert -Monique (D) en Stephanie)
 • vr 8 januari: overleg met kandidaat dakdekker (Geert-Niek-Stephanie)

Najaar 2015:

 • eind december 2015: voorbereiding volgende overleg met gemeente  en voorbereiding bewonersbijeenkomst (Stephanie)
 • 22 december 2015: informatie ontvangen van bewonerscollectief in Hoofddorp over aanpak verwijdering asbest in wijk Bornholm (Stephanie)
 • 15 december 2015: beoogde aannemer gevraagd de 2 soorten alternatieve dakbedekking ter beoordeling aan de gemeente voor te leggen (Stephanie)
 • 2 december 2015: bekendmaking landelijke subsidieregeling Asbestdaken door het rijk
 • november 2015: contacten met Inspectie SZW en Werkbedrijf (Monique)
 • ma 16 november: 1e overleg met gemeente Lelystad: kennismaking, eerste uitwisseling diverse punten in vervolg op mailcontacten (Monique en Stephanie)
 • volgen politieke ontwikkelingen in tweede kamer commissie en binnen gemeente Lelystad
 • in afwachting van bekendmaking rijkssubsidieregeling

Voorjaar en zomer 2015:

 • eind aug 2015: media aandacht vanuit omroep Flevoland
 • eind aug 2015: aanvullende website gemaakt voor bewoners zonder Facebook (Stephanie)
 • juli 2015: nieuwsbrief / flyer 1 opgesteld en verspreid (Monique)
 • vóór juli 2015: informatieverzameling en uitvraag offertes (Monique)
 • vóór juli 2015: besloten Facebookgroep opgericht (Monique
Advertenties