Opstalverzekering en asbestschade

Bij brand- of stormschade is het belangrijk dat je opstalverzekeraar alle (extra) kosten vergoedt. Dat doen ze echter niet allemaal, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Asbest opruimen dat vrijkomt bij een brand kan duur zijn. En het bedrag dat je verzekering uitkeert is vaak niet voldoende. De kosten voor losse brokken opruimen vallen nog wel mee. Maar grond en oppervlakte schoonmaken (saneren) is een grotere klus. Preventief asbest verwijderen is overigens nooit gedekt door je verzekering.

Dekking
Na bijvoorbeeld een brand, storm of ontploffing vergoeden alle opstalverzekeraars het opruimen van asbestresten in je eigen huis en bij de buren. Saneringskosten vallen meestal ook onder de dekking, tot een bepaald maximumbedrag of -percentage van het verzekerd bedrag (VB). Bij Aegon Basis, Allianz en Klaverblad Budget is asbestsanering niet gedekt, bij Aegon Allrisk optioneel. Centraal Beheer, FBTO en Interpolis vergoeden ook de kosten van het verwijderen van asbest afkomstig uit een andere woning (tot 7.500 euro). Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen is asbestschade uit de dekking gehaald.

Afschrijving bij schade
Centraal Beheer, FBTO en Interpolis hebben per 1 juli 2018 hun afschrijvingspercentages aangepast. Was de (gedekte) schade in 2018? Dan stellen de drie verzekeraars de waarde vast op 25% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort. De komende jaren neemt dat verder af tot 20% (2019), 15% (2020), 10% (2021) en ten slotte 5% (2022 of later). Univé heeft sinds 1 januari 2018 een vergelijkbare regeling, maar die geldt alleen voor zakelijke klanten.
De afschrijving geldt alleen voor de buitenkant van het dak of de gevel met asbest. Bij een schade aan de binnenzijde betalen de verzekeraars de volledige herstelkosten. Zij schrijven dus niet af op de binnenzijde, -beplating of het dakbeschot. Centraal Beheer, FBTO en Interpolis gaan dit duidelijker in de polisvoorwaarden zetten.

Slijtage
Reaal en nowGo hanteren bij het vaststellen van de vergoeding bij schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding een aftrek vanwege waardevermindering of veroudering door slijtage. Daarbij houden zij onder meer rekening met de leeftijd van de dakplaat, de conditie van het oppervlak door verwering én de wet- en regelgeving rondom asbesthoudende daken en gevelbekleding.

Kijk voor meer informatie op de site van de Consumentenbond.

Advertenties