Nieuwe folder asbestleningen

Afgelopen week heeft de gemeente Lelystad een nieuwe folder voor de Asbestleningen uitgebracht nadat in mei een derde leenvorm (de “Verzilverlening”) aan de reeds eerder beschikbare leenvormen (“Stimuleringslening” en “Maatwerklening”) is toegevoegd.

Vanwege het verbod op asbestdaken heeft de gemeenteraad de Asbestverordening 2018 vastgesteld, waardoor het mogelijk is om Asbestleningen te verstrekken voor het vervangen van asbestdaken van particuliere woningen.

De Asbestlening is bedoeld voor de eigenaar/bewoner van een particuliere woning. De lening wordt verstrekt in samenwerking met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). De verordening en de nadere regels zijn te raadplegen op de gemeentelijke website en http://www.overheid.nl.

Lees hier de nieuwe folder “Geld lenen om uw asbestdak te vervangen?”

Advertenties