Wie kan en wil een mussenkast plaatsen?

Bij veel woningen in de Tjalk zitten mussen. Mussen zijn een beschermde diersoort. Die moeten worden beschermd. Dat is geregeld in de Wet Natuurbescherming.

In januari heeft de gemeente een brief gestuurd aan woningeigenaren met mussen en/of vleermuizen onder hun asbestdak. In de brief is uitgelegd welke stappen nodig zijn om bij de sanering van de asbestdaken te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Dat was onder meer het aanvragen van een ontheffing via een ingewikkeld aanvraagformulier. Veel gedoe!

Op basis van signalen van de bewonerscollectieven in Lelystad loopt samen met de provincie een nieuw traject, waarin de provincie werkt aan een collectieve ontheffing voor uw wijk. Dat scheelt een hoop werk voor u als bewoner. Een voorwaarde hiervoor is dat op het moment van afgeven en gedurende de hele looptijd tot 31 december 2024 voldoende mussenkasten in de wijken aanwezig zijn. De gemeente heeft de benodigde kasten gekocht en stelt deze gratis beschikbaar.

Wie kan en wil een mussenkast?
In de Tjalk moeten 20 mussenkasten worden geplaatst. Wilt u een mussenkast? Laat dat dan zo snel mogelijk weten aan het kernteam via tjalkdakenasbestvrij@gmail.com of via onderstaand contactformulier. Wij zorgen er dan voor dat u één of meerdere mussenkasten krijgt.  

Geschikte plaatsen
De mussenkasten dienen op een hoogte van minimaal 3 meter hoogte te worden bevestigd, bij voorkeur aan de gevel van een gebouw. De woningen met kopgevels zonder leien zijn erg geschikt. De kasten mogen los of in sets van 3 stuks bij elkaar worden opgehangen. Tussen de ophanglocaties is tenminste 0,5 meter tussenruimte.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Advertenties