Maatwerklening Asbestverwijdering

De gemeenteraad van Lelystad heeft dinsdag 19 december 2017 unaniem ingestemd met het voorstel van het college van B&W voor maatwerkfinanciering Asbestdaken / Verordening Asbestlening 2018. Daarmee is het uitgangspunt dat (nagenoeg) iedere particuliere woningeigenaar aan collectieve projecten voor de verwijdering van asbestdaken kan meedoen, mogelijk gemaakt.

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het college, de raad, de ambtenaren en de inwoners, zo benadrukten diverse politieke partijen aan het eind van het gesprek dat de raad hierover voerde. Terugkijken van dit slotdebat (duur: circa 30 minuten) over dit onderwerp in de raad kan hier.

Zie ook:

 

Advertenties