Atrivé bezig met inventarisatie voor plan van aanpak collectieve asbestsanering


In opdracht van het Platform Asbestdaken Lelystad en het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij voert Atrivé (een adviesbureau uit Utrecht) een inventarisatie uit om te komen tot een plan van aanpak voor collectieve asbestsanering in de Tjalk. In de inventarisatie is o.a. opgenomen een kostenonderzoek voor een collectieve asbest inspectie in de wijk en onderzoek naar compenserende mitigerende maatregelen om te komen tot een ontheffing voor de wet natuurbescherming (in verband met de beschermde soorten, zoals mussen en vleermuizen).

Verzoek
Het verzoek van Atrivé aan de huiseigenaren is om te wachten met individuele aanvragen totdat er meer duidelijkheid is wat betreft kosten en mogelijke uitvoerders. Via de officiële kanalen zal er spoedig een aankondiging zijn over de procesbegeleiding in de Tjalk en andere wijken.

Blij met professionele ondersteuning
Het bewonerscollectief is erg blij eindelijk professionele ondersteuning te krijgen in de Tjalk. Wij hebben er vertrouwen in dat we samen met Atrivé kunnen werken aan een gezamenlijke aanpak voor zoveel mogelijk huiseigenaren.

Vragen?
Vragen naar aanleiding van dit bericht kunnen worden gesteld aan Ronald Wiersema van het kernteam van het collectief via het mailadres:  tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com.

Advertenties