Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

Op 19 juli 2017 is een wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. Om voor subsidie in aanmerking te komen, hoeft een asbestdak niet groter te zijn dan 35m². Wél moet het dak door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd. De wijziging is 20 juli 2017 in werking getreden.

Dit bericht viel afgelopen week via diverse social media-kanalen te lezen met een doorverwijzing naar de website van RVO, de uitvoerder van de subsidieregeling. Het volledige bericht lees je hier: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/voorwaarden-subsidie-asbestdaken-soepeler

Een positief bericht voor de vele eigenaren van een lage Tjalk-tussenwoning (het merendeel in de wijk), die tot voor kort geen gebruik van de subsidieregeling konden maken! Ook al is het tot en met uiterlijk 31-12-2019 (17:00 uur, voor zolang als de bodem van de subsidiepot nog niet is bereikt) aan te vragen bedrag beperkt (4,50 euro per m² gesaneerd dak), toch heft het een ongelijkheid op omdat kleine asbestdaken van vezelcementleien nu eenmaal óók verplicht door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moeten worden verwijderd. 

Bij een bloksgewijze aanpak zou het “zuur” zijn geweest voor de vele eigenaren van een lage tussenwoning als de eigenaren van de hoge woningen en de lage hoekwoningen wél voor een kleine tegemoetkoming in de kosten in aanmerking konden komen, maar zij niet. Dat is nu niet meer het geval, ook al realiseert iedereen zich dat de subsidiebijdrage slechts een aanmoedingspremie betreft.

Hopelijk is hiermee één van de drempels voor een bloksgewijze aanpak van de baan! Het zou mooi zijn als ook voor andere drempels oplossingen gevonden worden, zodat deelname aan collectieve vervanging voor iedereen haalbaar wordt, het liefst natuurlijk binnen de looptijd van de subsidieregeling. Daarover later meer op deze website en via de andere kanalen (Facebook, nieuwsbrief etc.)

Advertenties