Grote belangstelling op de informatiebijeenkomst voor aanbieders procesbegeleiding

Het Platform Asbestdaken Lelystad (PAL), waar ons bewonerscollectief Tjalk bij is aangesloten, organiseerde afgelopen zaterdag een informatiebijeenkomst voor bureaus die geïnteresseerd zijn de rol van procesbegeleider op zich te nemen. We kregen goede vragen en hebben veel kunnen toelichten over de situatie in Lelystad en de Tjalk.

De bureaus hebben nu nog een kleine week om een offerte uit te brengen (uiterlijk 1 juli) en dan volgt 8 juli de mondelinge presentatie van de offertes aan het PAL. Waar we maanden in de wachtstand hebben gestaan om een procesbegeleider te kunnen werven, zitten we nu in een stroomversnelling. Als we het tempo er in kunnen houden, lukt het ons om per 1 augustus een procesbegeleider te hebben. Deze gaat ons als collectief helpen, ondersteunen en adviseren bij een gezamenlijke sanering en vervanging van onze daken.

Advertenties