Procesbegeleiding in zicht

De Lelystadse bewonerscollectieven zetten een volgende stap in het aanstellen van een procesbegeleider voor het begeleiden van de bewoners bij de sanering/vervanging van hun asbestdak.

De gemeente heeft al een tijd geleden besloten om budget hiervoor vrij te maken, maar het was zoeken naar de goede juridische constructie. Vorige week is besloten dat het Werkbedrijf Lelystad de opdrachtgever wordt van de door de bewonerscollectieven te selecteren procesbegeleider. Het Tjalk kernteam heeft als lid van het Platform Asbestdaken Lelystad een bijdrage geleverd aan de profielschets van de te werven procesbegeleider.

We streven er naar dat na de zomervakantie een procesbegeleider voor o.a. onze wijk is aangesteld die ons kan ondersteunen, begeleiden, adviseren bij de verschillende procedures, offertes opvragen, contacten in de wijk, voorbereidingen treffen enz. enz. Zodra er daarnaast duidelijkheid is over de mussen en vleermuizen in onze wijk, kunnen daadwerkelijk de voorbereidingen voor sanering en vervanging concrete vormen aannemen.

Zie ook de informatie vanuit de gemeente:

https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2017/Juni/Werkbedrijf-ondersteunt-bewoners-bij-inhuur-procesbegeleiding-asbestdaken.html

Advertenties