Natuurbescherming en asbestsanering

logo lls

 

De afgelopen week heeft de gemeente Lelystad de lijst met veelgestelde vragen over asbest bijgewerkt. In verband met de actualiteit van het onderwerp lichten wij hier één vraag en antwoord uit.

Vraag:
Zijn er verplichtingen in het kader van de natuurbescherming voor mij van toepassing als ik mijn asbestdak wil saneren?

Antwoord:
Ja, dit is mogelijk van toepassing. We verwachten eind mei duidelijkheid te kunnen geven over de verplichtingen (onderzoek en maatregelen) in het kader van de natuurwetgeving. Wilt u sneller weten waar u aan toe bent, laat dan door een ecoloog onderzoek doen naar aanwezige soorten op plaatsen die door de werkzaamheden verstoord worden, dus ook in beplanting en struiken die in de weg staan. Als er geen kwetsbare soorten aanwezig zijn kunt u aan de slag, anders zult u maatregelen moeten treffen om verstoring te voorkomen. Kosten voor onderzoek en maatregelen komen voor uw eigen rekening.

Advertenties