Wat kost een asbestlening?

Vraagt u zich als eigenaar van een asbestdak af, of u de maandlasten van een lening voor de sanering/vervanging van uw asbestdak kunt betalen? Met behulp van de onderstaande tabel kunt u nagaan wat u zou gaan betalen als u nu de lening afsluit. Het annuïteitbedrag bestaat uit aflossing en rente. De annuïteit blijft elke maand gelijk, maar de verhouding rente en aflossing verschilt elke maand.

leentabel

(*) Deze rente is in februari 2017 gepubliceerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Voor het vaststellen van de rente geldt de datum van de aanvraag. Deze rente geldt vervolgens voor de gehele looptijd.

Een hypothecaire lening is natuurlijk goedkoper dan een onderhandse lening, maar hier zijn wel ongeveer 1.350 euro extra kosten aan verbonden. De kosten voor de notaris zijn een indicatie, hiervoor moet iedereen zelf een offerte opvragen bij de notaris van eigen keuze. Wanneer de lening begint te lopen, begint de leningnemer gelijk met het betalen van de annuïteiten, óók als er nog geen geld wordt opgenomen uit het bouwdepot.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met adviseur Stimuleringsleningen Kim Kuijpers

  • inloopspreekuur: woensdag van 9 – 12 uur, Stadhuisplein 2 (Informatieplein Wonen en Ondernemen)
  • tel nr.: 14 0320
  • e-mail: gemeente@lelystad.nl

Dit kan óók wanneer u nog niet beschikt over een concrete offerte voor de sanering/vervanging van uw dak. Dus wilt u eerst weten of u kunt lenen voor uw dak en zo ja, welk bedrag, maak dan gerust een afspraak voor alleen een toetsingsgesprek of ga langs tijdens het inloopspreekuur.

Documentatie

Gemeente Lelystad – pagina over asbestlening
Stimuleringslening-Asbestverwijdering-voor-bedragen tot en met 15.000 euro (consumptief)
Stimuleringslening Asbestverwijdering voor bedragen tot 25.000 euro (hypothecair/75+)

Advertenties