Stand van zaken bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij

Voor een goed verloop van de verplichte sanering en vervanging van asbestdaken wil het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij de bijna 400 particuliere huiseigenaren in de Tjalk helpen bij het maken van slimme keuzes. We streven naar kwalitatief goede, voordelige en uniforme daken in de Tjalk na een collectieve sanering. Dit doen we in nauwe samenspraak met verhuurder Vesteda. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden die zowel de waarde van de woningen als het wooncomfort verbeteren, zoals betere isolatie en energieopwekking.

Een koppeling van de werkzaamheden voor de sanering van het asbest, het leggen van een nieuw dak en die duurzaamheidsmaatregelen biedt ons belangrijke kansen. Huiseigenaren in de Tjalk kunnen daarmee energie én geld besparen en zo van de nood een deugd maken, nu het dak er toch af moet. Om te kijken of de woningen in de Tjalk geschikt zijn voor een complete energiezuinige renovatie (‘Nul-op-de-meter’) laten we eerst de technische en financiële haalbaarheid onderzoeken. Omdat het voor ieder van ons gaat om grote bedragen, vragen we ook de gemeente, het Rijk en andere (financiële) partijen hieraan bij te dragen. Bijvoorbeeld door de financiering van de woningverbetering te verbinden aan (de waarde van) de woning en te kijken hoe woningeigenaren de investering binnen een redelijke termijn kunnen terugverdienen.

Onafhankelijk procesmanagement
Dit complexe proces heeft alleen kans van slagen als het wordt geleid door een onafhankelijke professional, in opdracht van de eigenaren. Omdat de gemeente de sanering moet controleren, kan zij dit niet doen. We overleggen met de gemeente Lelystad en het Platform Asbestdaken Lelystad hoe we dit mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld met het programmabureau Versnellingsaanpak Sanering Asbestdaken.

Totdat we een onafhankelijke procesmanager hebben, gaan we niet in zee met marktpartijen. We houden wel een vinger aan de pols en houden eventuele aanbiedingen van aannemers en bouwers in de gaten, zodat we weten wat er in de markt speelt en snel in actie kunnen komen als de procesmanager er is. Op 4 februari 2017 is er een uitzending van Kassa over de asbestsanering. We hopen dat dit de aandacht voor dit onderwerp vergroot en oplossingen dichterbij brengt.


Noot:
Het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij bestaat uit een team vrijwilligers. Wij zijn bewoners van de Tjalk, die het proces van saneren/vervangen van de daken naast onze eigen werkzaamheden op een verantwoorde manier op de rit willen krijgen. Zo kunnen we collectieve voordelen behalen en hopen we de risico’s te minimaliseren. Heb je vragen of opmerkingen? Gebruik dan dit contactformulier.

Advertenties