Albert de Vries neemt “casus Lelystad” in ogenschouw

Op maandag 3 oktober 2016 heeft het Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) zich tijdens zijn bezoek aan Lelystad georiënteerd op de asbestdakenproblematiek in Lelystad. Daarbij heeft hij met leden van het bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij i.o. en met leden van het Platform Asbestdaken Lelystad een rondwandeling gemaakt door de wijk Tjalk. In deze wijk staan bijna 500 woningen met een asbestdak, waarvan 375 van particuliere eigenaren. Met hem kwam een aantal fractie- en bestuursleden van de PvdA Lelystad mee evenals de verantwoordelijk wethouder John van den Heuvel. 

De Vries constateerde dat er sprake is van een zeer serieus probleem en verbaasde zich erover dat er recent nog woningen zijn verkocht gezien de noodzakelijke asbestdaksanering. De Vries erkende dat er sprake is van een fors financieel én organisatorisch probleem. Hij constateerde dat de eigenaren dit zoveel mogelijk samen zouden moeten willen aanpakken, maar dat zij dit ook niet alleen kunnen. Net als bij de funderingsproblematiek zijn de eigenaren die in één blok wonen van elkaar afhankelijk en kan de sanering stranden wanneer één eigenaar niet mee kan doen.

Schermafbeelding 2016-10-06 om 22.22.19.png
Evenals in het debat van de Tweede Kamer commissie Wonen en Rijksdienst over Bouwregelgeving op 29 september 2016 noemde hij de mogelijkheid om een fonds te vormen in navolging van het fonds voor Funderingsherstel. Dit fonds is er gekomen na een motie van De Vries. Door het Rijk en door een groot aantal financiële instellingen wordt in totaal 100 miljoen in dit fonds gestort. Het fonds voor Funderingsherstel moet per 1 januari 2017 van start gaan. Bekeken moet worden hoe de koppeling met verduurzaming van de daken kan worden gemaakt. Ook bij het fonds voor Funderingsherstel is het aanbrengen van vloerisolerende maatregelen een voorwaarde om voor de speciale funderingslening in aanmerking te kunnen komen. Minister Blok ging tijdens het debat van 29 september niet in op de suggestie om voor de asbestdaken een fonds te vormen, omdat staatssecretaris Dijksma de Kamer heeft toegezegd eind november met een plan van aanpak voor de versnelling van de asbestdakensanering te zullen komen.

De Vries gaat zijn in Lelystad opgedane inzichten met staatssecretaris Dijksma bespreken. Hij gaf aan dat de banken ook zouden moeten gaan meewerken. Individuele eigenaren lukt dat niet, maar de Minister kan de banken wel tot medewerking  bewegen. Verder gaat De Vries praten met zijn partijgenoot Yasemin Çegerek die in de commissie IenM zit en met de directeur van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Albert de Vries deed ook de suggestie om contacten te leggen met een universiteit om te onderzoeken welke gecombineerde oplossingen voor asbestsanering en duurzaamheid mogelijk zijn.

Advertenties