Onderzoek versnelling sanering asbestdaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu vraagt Tauw verkenning uit te voeren

Deventer, 18 februari 2016 – Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken in Nederland officieel verboden. Toch komt de sanering van ruim 120 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken slechts mondjesmaat op gang. Sterker nog: als het doorgaat in het huidige tempo duurt de sanering nog tientallen jaren. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkent advies- en ingenieursbureau Tauw de mogelijkheden om de sanering te versnellen.

Het doel van de verkenning is om met de betrokken partijen de mogelijkheden te onderzoeken van een gezamenlijke, programmatische aanpak van de sanering van asbestdaken. Tot de betrokken partijen behoren onder andere overheden, kennisinstituten, adviesbureaus, brancheverenigingen en saneringsbedrijven.

Eerste bouwsteen

Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group, is vanwege haar persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp zelf projectleider van dit onderzoek. “Ik roep de overheid al langer op om een gezamenlijke en programmatische aanpak te ontwikkelen. Dat zij dit nu faciliteren, vind ik fantastisch. Daarom lever ik ook graag een actieve bijdrage aan deze ambitie richting de volledige sanering in 2024.” De verkenning brengt de huidige situatie en knelpunten bij de aanpak van asbestdaken in Nederland in kaart en bekijkt of er door samenwerking en innovatie een boost gegeven kan worden aan dit belangrijke probleem.

Versnelling

Met dit onderzoek willen de betrokken partijen de sanering van asbestdaken in een versnelling brengen. Nijhof: “Door met alle partijen fysiek om tafel te gaan, kom je tot constructieve oplossingen die voor iedereen acceptabel en realistisch zijn. Daarnaast ben ik heel blij met de verschillende subsidieregelingen die in werking zijn getreden. Dit biedt de koplopers een steuntje in de rug. Maar het zal niet genoeg zijn voor de volledige sanering. Daarom moeten we alle creativiteit en inventiviteit bij elkaar zetten om het 5 keer sneller en 5 keer goedkoper te doen. Als partijen hierbij willen aansluiten, zijn ze welkom om zich bij mij te melden.”

Afvalverwerking

De sanering van de asbestdaken vóór 2024 zorgt voor veel asbesthoudend afval. Nijhof: “Op dit moment verdwijnt dit in witte zakken als afval op de stortplaatsen. Beter is het om de innovaties die er zijn op het gebied van asbestverwerking te stimuleren en de afvalstroom beter te organiseren. Als we van afval weer een nuttige bouwstof kunnen maken, voorkomen we dat onze kleinkinderen nog een keer met asbest geconfronteerd worden.”

Advertenties