College informeert raad over asbestproblematiek

Schermafbeelding 2016-02-15 om 06.35.19

Datum: 23 februari 2016
Deelsessie: 19.00 – 19.50 uur in de Presentatiezaal
Doel: Beeldvorming
Onderwerp: Presentatie Asbest


 

Toelichting:
Naar aanleiding van vragen in de raad heeft het college aangeboden een presentatie te houden over de asbestproblematiek in de stad. De raad heeft dit aanbod geaccepteerd.

Behandeling:
De sessie is gericht op het overbrengen van informatie naar de raadsleden en andere belangstellenden. Zowel raadsleden als belangstellenden kunnen deelnemen aan het gesprek. Aan het eind concludeert de voorzitter of het onderwerp voldoende is besproken.


Genodigden:
Raadsleden, het college en overige belangstellenden.

Programma:

  • inleiding door de voorzitter
  • toelichting door het college
  • gelegenheid tot een gesprek over het onderwerp
  • afsluiting door de voorzitter

Achterliggende stukken:
Geen.

Toelichting: wethouder John van den Heuvel
Voorzitter: raadslid Jarno Volmer
Griffier: Nancy Mosterman

Advertenties