Leilatten wel of niet vervangen?

 

Zijn de latten waarop asbesthoudende Eternit-leien (sinds 1980) liggen wel of niet besmet met asbest? En dus wel of niet verplicht om te verwijderen tijdens de sanering? Of moet dit blijken uit de asbestinventarisatie?

Omdat de meningen over het antwoord op deze vraag uiteenlopen, is de vraag ook gesteld in de Linked In-groep Asbest kennis.
 
Mijn beeld was / is dat ze er hoe dan ook af moeten. Ten eerste om (het liefst natuurlijk bloksgewijs) een nieuwe isolatielaag onder de leilatten te kunnen aanbrengen en ten tweede omdat de nieuwe dakbedekking weer decennia lang mee moet kunnen.

Met het oog op “Nul op de Meter” (vanaf 2040 moet iedere woning energieneutraal zijn of zelfs energieleverend) heb ik ook advies gevraagd over onder leien toe te passen isolatiemateriaal, zonder dat dit het gevelaanzicht wijzigt.  Nu ziet het er naar uit dat Tjalk-daken ongeschikt zijn voor het toepassen van dakisolatie, zonder daarbij de gevelaanzichten te wijzigen. Als de sanering/dakrenovatie wel bloksgewijs kan worden aangepakt (wat we sowieso zouden moeten willen omwille van de kosten en een efficiënt geplande saneringsoperatie) ontstaan meer  opties om iets te doen doen aan dakisolatie. Zolang de regie voor de asbestsaneringsoperatie in de Tjalk (487 woningen!) bij individuele eigenaren wordt neergelegd die hun buren en Vesteda niet kunnen dwingen om mee te doen en grote investeringen te plegen, zijn de mogelijkheden om iets aan dak isolatie te doen zeer beperkt: hooguit het vervangen van het materiaal uit 1980/1981 door hoogwaardiger materiaal zoals dat in 2016/2017/2018 op de markt verkrijgbaar is.

Ontvangen reacties:

Reactie 1 (Projectmanager VKS n.v.)
De bestaande latten waarop de leien bevestigd zijn kunnen gewoon worden vrijgegeven. E.e.a. ter beoordeling van het vrijgave laboratorium en na reiniging middels stofzuigen met een geschikte stofzuiger.
In principe hoeven de latten niet vervangen te worden, alleen eventueel rotte/slechte delen moeten vervangen worden. Dit is er ter beoordeling van de leiendekker. Deze moet waarschijnlijk garantie geven op geleverd werk. Het eventuele hergebruik van de latten valt dus onder zijn garantie.
Als ik de tekening goed begrijp betreft het latten op een prefab dak element met een (pur)schuim isolatie. Deze isolatie kan volgens mij niet vervangen worden. Een hogere isolatiewaarde, verhoogt dus de constructie. Aansluiting met de buren is dan geen optie. Het hele prefab dak element moet dan vervangen worden, dat is ook geen optie. blijft van binnenuit isoleren over. Als je informatie hebt over de toegepaste isolatie hoor ik dat graag. 

Reactie 2 (Werkkamer Persoon namens VOAM-VKBA)
In aanvulling op reactie 1: Hergebruik van asbest is verboden!!!

Reactie 3 (Clevers Asbestsanering BV)
Dus jullie bij VKS verwijderen de latten niet? hmmm. En al die rotzooi wat tussen en onder (waar je met je stofzuiger niet bijkomt) de latten zit dan? Latjes zitten op ongeveer hmmm, 20 á 25 cm van elkaar. Welk laboratorium vragen jullie voor de vrijgave? Aangezien een laborant (wat met zijn ogen kijkt) tijdens de visuele inspectie toch wel gauw of de boel onder de latten uitsluit, afkeurd, of, met zijn neus de visuele inspectie doet. Maar ja, ook die laborantjes heb je nog. Ben benieuwd hoelang dat nog gaat duren. Latten gewoon verwijderen dus. Een betrouwbare visuele inspectie is dus gewoon NIET mogelijk met de latten nog aanwezig. Punt.

Reactie 4 (Ingenieursbureau Oesterbaai BV)
Vanuit het oogpunt van het al dan niet met asbest besmet zijn van de latten kunnen de latten blijven zitten. De bevestiging van de leien is immers toegepast met leihaken en daardoor is er geen kans op verontreiniging in het houtwerk. 
In de meeste gevallen is de onderste rij leien echter wel gespijkerd aangebracht en zal daardoor de onderliggende lat wel als verontreinigd beschouwt dienen te worden en dus ook moeten worden vervangen.
Vanuit het oogpunt van de eindcontrole zal er voldoende mogelijkheid moeten zijn om de inspectie plaats te laten vinden. De afstand tussen de latten is mede afhankelijk van de dekkingsmethode die is toegepast. (Enkele dekking, dubbele dekking, diamantsysteem, etc.) Wanneer er te weinig ruimte is voor de inspectie kan dit tot beperkingen leiden in de eindcontrole en daarmee ook voor het aanbrengen van nieuwe isolatie/dakbedekking. Dit kan echter al tijdens de inventarisatie beoordeeld worden.
Voor nieuwe, hoogwaardige, isolatie is het afhankelijk van de specifieke wensen qua isolatiewaarde of er nog steeds een ‘gladde’ aansluiting met de buren mogelijk is. Dit is uiteraard alleen relevant als er niet bloksgewijs gewerkt kan worden.

Reactie 5 (Clevers Asbestsanering BV)
Niet alleen de onderste rijen kunnen gespijkerd zijn! De zijkanten en de bovenkant ook!

Dit bericht wordt later aangevuld met eventueel nog te ontvangen reacties.

Advertenties