Tjalk Daken aangesloten bij Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen

Tjalk Daken Asbestvrij is benaderd door en heeft inmiddels gesproken met de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Deze groep komt op voor de tienduizenden particuliere woningeigenaren met een asbestdak en hun specifieke situatie. De contactgroep betreft een initiatief van de Initiatiefgroep Leien Vervangen Tafelberg Dordrecht (Rob Ekkers, Johan Gijzen en Arie Mol).

Doelstelling
De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen is opgezet om de betrokken woningeigenaren te bundelen en een platform te bieden. Ze wil namens de deelnemende woningeigenaren druk uitoefenen op de overheid om de regelingen beter af te stemmen op de behoeften van de individuele woningbezitter. Verder wil de groep informatie en ervaringen verzamelen en beschikbaar stellen.

Inzet
De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen zet in op:

  • lobbyen bij overheid en politiek voor aangepaste regelgeving
  • actieve betrokkenheid van de gemeenten
  • verminderen van regeldruk (vergunningen, inventarisaties, inspecties)
  • verzamelen van gegevens over prijzen, offertes, kwaliteit van aannemers
  • een soepele financiële regeling voor wie de uitgaven bezwaarlijk zijn
  • stimulering van de aanpak van complete woonblokken in plaats van individuele woningen
  • bevordering van woningisolatie bij de sanering
  • invoering van een verlaagd BTW-tarief voor deze operatie

Op de website www.asbestwoning.nl staat meer informatie en kunnen eigenaren zich inschrijven. Hoe groter de achterban, des te meer kan de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen bereiken.

Notitie
Na gedegen onderzoek heeft de Contactgroep Eigenaren Asbestwoning een uitgebreide notitie “Sanering van asbesthoudende daken en gevels van woonhuizen” opgesteld, die onder de aandacht is gebracht van onder andere de vereniging Eigen Huis en de fracties in de Tweede Kamer. Dit heeft ertoe geleid dat Eigen Huis in de magazines van maart en april 2016 artikelen zal publiceren over de asbestkwestie en dat in ieder geval één politieke partij in een debat op 3 februari in de Tweede Kamer over een mogelijk Nationaal Deltaplan Asbestsaneringen de notitie zal gebruiken. Tjalk Daken Asbestvrij heeft de notitie ontvangen en gelezen en deelt de notitie vanwege de relevantie ervan via de eigen website en Facebookpagina met de eigenaren van een asbestwoning in de Tjalk.

Bekijk hier de notitie Sanering van asbesthoudende daken en gevels van woonhuizen 

Mogelijke betekenis van de notitie voor de Tjalk
De knelpunten die de Contactgroep Eigenaren Asbestwoning in de notitie heeft verwoord zijn volledig herkenbaar voor de initiatiefgroep Tjalk Daken Asbestvrij. In de omvangrijke Tjalk met 487 woningen (373 particuliere eigenaren en 1 verhuurder (Vesteda) met 114 huurwoningen) zou dit ervoor kunnen pleiten om de focus allereerst te richten op het verbeteren van de faciliteiten vóórdat wij, het liefst natuurlijk “in één klap”, tot saneren overgaan. Terwijl wij enerzijds de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen bijstaan in het opkomen voor de gezamenlijke belangen, gaan wij anderzijds wel door met het zoeken naar aannemersbedrijven die ons van dienst kunnen zijn. Het offerte aanvraag traject is opgestart, maar verloopt tot nu toe helaas verre van soepel. De huidige complexe situatie in de Tjalk Lelystad lijkt veel ondernemers af te schrikken en te doen besluiten om geen offertes uit te brengen. De zaken waarvoor de Contactgroep Eigenaren Asbestwoning zich inzet, kunnen ons in het verdere traject hopelijk gaan helpen.

Onze doelstelling blijft natuurlijk wel om, ruim voordat het verbod op het hebben van een asbestdak in werking treedt, in één klap de hele wijk te hebben gesaneerd, een operatie die voor de gehele wijk Tjalk in een efficiënt gepland proces om en nabij de 2 jaar in beslag zal nemen. Kortom: (meer dan) genoeg uitdagingen, waarbij iedere vorm van hulp wordt toegejuicht.

Geschreven en gepubliceerd op 24 januari 2016 door Stephanie de Wal

Advertenties