Ervaringen elders: Hoofddorp

Kort na het aantreffen van de artikelen in het Haarlems Dagblad heb ik via Twitter contact gezocht en gevonden met Henk van der Eem van het bewonersinitiatief in de Hoofddorpse wijk Bornholm in de gemeente Haarlemmermeer.  De aanpak van de asbestproblematiek in deze wijk vertoont overeenkomsten maar ook verschillen met de Lelystadse Tjalk.

 

vernieuwd dak naast asbestdak in Hoofddorp

De belangrijkste overeenkomst is dat in beide wijken sprake is van een mix van koop- en huurwoningen.

Het grootste verschil is dat in Bornholm de verhuurder van de woningen (Ymere) de aanpak van asbestsanering (plus andere maatregelen om de woningen en de woonomgeving te verbeteren) is gestart, terwijl de verhuurder van de woningen in de Tjalk (Vesteda) zich tot nu toe afwachtend opstelt.

De aanvankelijke bedoeling in Hoofddorp was dat particuliere huiseigenaren konden meeliften op het renovatie aanbod van woningstichting Ymere. De offerte van de (landelijke) aannemer die Ymere had ingezet bleek voor de meeste particuliere huiseigenaren te prijzig, waarna zij dankzij de inzet van het bewonerscollectief via een lokale aannemer een gunstigere offerte konden ontvangen.

Daarnaast is de gemeente Haarlemmermeer de huiseigenaren tegemoet gekomen door:

  1. een gunstige leningsfaciliteit in het leven te roepen. Lees hier de (laatste versie van de) verordening.
  2. bureau Sienergie uit Aalsmeer (onafhankelijke ideële stichting zonder winstoogmerk) in te schakelen voor het informeren en adviseren van de huiseigenaren over woningisolatie en zonne-energie, en hen te helpen bij het aanvragen van subsidie en/of een duurzaamheidslening en in contact te brengen met betrouwbare en vakkundige marktpartijen.

Te hopen valt dat de gemeente Lelystad de huiseigenaren in de Tjalk (liefst binnen afzienbare termijn voordat degenen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen “achter het net vissen”) op vergelijkbare wijze tegemoet zal komen. Alle hulp aan huiseigenaren, zowel praktisch (ontzorging)  als financieel (een leningsfaciliteit) is welkom.

Bewonerscollectief Tjalk Daken Asbestvrij zal al het mogelijke doen om ambtenaren, college B&W én raadsleden in Lelystad positief te stemmen tegenover dergelijke ideeën en hen wijzen op de elders in Nederland opgedane ‘best practices’ ervaringen.

Elders ervaring met het saneren van asbestdaken opgedaan?
Alle verhalen, zowel positief als negatief, zijn welkom via tjalkdakenasbestvrij@gmail.com zodat wij en anderen die in hetzelfde schuitje zitten van elkaars ervaringen en aanpak kunnen leren.

Gepubliceerd op 31 december 2015 door Stephanie de Wal

Advertenties