In hetzelfde schuitje…

metamorfosevoorkorsholm_1hoofddorpParticuliere huiseigenaren van de Hoofddorpse wijk Bornholm in de Haarlemmermeer zitten (of zaten?) in hetzelfde schuitje als wij in de Lelystadse Tjalk. Ook in Hoofddorp hebben huiseigenaren en huurders te maken met asbestdaken en zijn de huiseigenaren een collectieve actie gestart om de daken asbestvrij te maken.

De informatie over hun aanpak ligt (via internet) niet voor het oprapen, maar het collectief Tjalk Daken Asbestvrij wil contact leggen met Henk van der Eem van het bewonersinitiatief in Hoofddorp om te leren van de ervaring die daar is opgedaan.

Uit artikelen gepubliceerd in het Haarlems Dagblad blijkt dat de gemeente Haarlemmermeer een voorziening heeft getroffen waarbij huiseigenaren tegen een lage rente een lening van 15.000 euro konden afsluiten voor de asbestsanering van hun dak. Zo’n voorziening zal vermoedelijk ook in Lelystad niet kunnen uitblijven, zeker niet nu de subsidieregeling van het rijk slechts een schrale tegemoetkoming oplevert en dan alleen als je meer dan 35 m2 asbestdak te saneren hebt.


 

Haarlems Dagblad 24 september 2014  

Bewoners: “Bornholm moet asbestvrij”

Hoofddorp – In alle daken van golfplaten in de wijk – en dat zijn er honderden – zit asbest. Corporatie Ymere laat het nu verwijderen uit huurwoningen. Maar de particuliere huiseigenaar kan de kosten daarvan meestal niet betalen.

Om de wijk toch asbestvrij te krijgen doen de particulieren een beroep op de gemeente. Die heeft al een voordelige lening aangeboden, maar de animo daarvoor is minimaal.

“Wie zijn huis vier jaar geleden heeft gekocht, staat al ‘onder water’. Dan kun je niet nog eens duizenden euro’s investeren om het asbest weg te laten halen. Dan maak je de restschuld alleen maar groter”, zegt Henk van der Eem van het bewonersinitiatief.

Fonds

Hij kon zijn boodschap kwijt aan het college van B en W, dat dinsdag de wijk Bornholm bezocht. Het bewonersinitiatief ziet het liefst een soort fonds voor huiseigenaren. De gemeente is gevraagd 2.500 euro per huishouden te storten, maar over de hoogte van het bedrag valt te praten.

Ons streven is om het asbest de wijk uit te krijgen. Maar de een kan het wel betalen, de ander niet. Als er een boom op een dak valt of er breekt brand uit, komt er asbest vrij. Het beste is de hele wijk asbestvrij.”

De verenigde bewoners willen een dialoog met de gemeente om tot een oplossing te komen. “Op verzoek van de gemeente zijn we een bewonersinitiatief geworden. We willen nadrukkelijk geen actiegroep worden. Wat Ymere doet is prachtig voor de leefbaarheid in de wijk. Wij willen hetzelfde doen, maar kunnen het niet alleen.”

Offerte

Ymere heeft de particulieren aangeboden van hun ‘traject’ gebruik te maken. De aannemer van de corporatie heeft een offerte gemaakt. Die varieert van acht- tot veertigduizend euro voor alle werkzaamheden inclusief asbestverwijdering. Van der Eem: “Ik heb een lokale ondernemer ook een offerte gevraagd. Die kwam op tweederde van de prijs die Ymere aanbiedt. Het aanbod van Ymere is voor ons niet te betalen.”

Het gaat om zo’n 120 koopwoningen aan Engelsholm, Rosenholm en omliggende straten. B en W hebben een gesprek toegezegd, maar erbij gezegd dat de gemeente geen ‘zak geld’ ergens heeft staan. Als Bornholm wordt geholpen, staat bovendien de volgende wijk al op de stoep: in Pax staan ook huizen met asbest in de daken.

Ander dak

Ymere steekt 8,8 miljoen in het groot onderhoud van de huurwoningen in Bornholm. Daarbij wordt asbest weggehaald, maar ook de golfplaten daken vervangen en energiemaatregelen genomen. De huurders gaan 25 euro per maand meer betalen. Dat verdienen ze terug door de lagere energielasten.

De huiseigenaren realiseren zich dat ze zelf voor een ander dak en energiemaatregelen moeten zorgen. Ze vragen de gemeente alleen hulp bij het verwijderen van asbest. “Het beste is iets te bedenken waardoor iedereen in de wijk meedoet”, zegt Van der Eem. “Dat komt de leefbaarheid van de hele wijk ten goede.”

Geen gevaar

De golfplaten daken bevatten geen asbest dat direct gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Dat hebben milieu-inspecteurs van de gemeente vastgesteld. Maar zodra het asbest beschadigt, is er wel gevaar. Dat is het geval bij brand en vallende bomen. Ook brokkelen golfplaten na 35 jaar geleidelijk aan af, waardoor ook kankerverwekkende stof vrijkomt.


 

Haarlems Dagblad 27 maart 2015  

Hulp voor eigenaren huizen met asbest in Haarlemmermeer

Hoofddorp – Eigenaren van een woning waarin asbest is verwerkt, kunnen tegen een lage rente 15.000 euro van de gemeente Haarlemmermeer lenen om hun huis te laten saneren. Er was al een regeling voor huiseigenaren van Rosenholm, Engelsholm en Korsholm in Hoofddorp-Bornholm. Die wordt nu beschikbaar gesteld aan alle huiseigenaren in Haarlemmermeer.

In Bornholm hebben vijftien eigenaren gebruik gemaakt van een lening. Er is in totaal 700.000 euro beschikbaar. De tijdelijke regeling die in juli 2013 werd ingesteld, wordt opgerekt voor alle particuliere woningen. Aanleiding daarvoor is een verzoek van 136 huiseigenaren in de wijk Pax. Ook in de daken van hun woning is asbest verwerkt.

“Zeker nu er voldoende financiële ruimte is, willen wij ook andere bewoners van woningen met asbestdaken een financiële handrekening doen in de vorm van deze asbestlening”, stellen burgemeester en wethouders (B en W) aan de gemeenteraad voor.

Tijdens een werkbezoek aan Bornholm in september 2014 riep het Bewonerscollectief Bornholm B en W te hulp bij de asbestsanering van hun woningen. Of zij met deze regeling zijn geholpen, verschilt per woningeigenaar. Zij vroegen een bijdrage van 2.500 euro per woning aan de gemeente. De voordelige lening is daar het antwoord op. Er is tussen de acht- en veertigduizend euro per woning nodig.

Corporatie Ymere heeft voor 8,8 miljoen de huurwoningen in Bornholm laten renoveren. Daarbij is het asbest verwijderd. De corporatie heeft de huiseigenaren aangeboden om ‘mee te liften’ op de asbestwerkzaamheden, maar dat bleek voor de meeste eigenaren te duur.

Om bewoners ruimschoots de tijd te geven om tot de asbestsanering over te gaan, kan langer dan gepland een beroep worden gedaan op de gemeente. De periode loopt nu tot eind dit jaar, maar B en W willen deze verlengen tot eind 2016. Er wordt bekeken wat de gemeente kan betekenen om de sanering van asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnepanelen.

In 2016 gaat een landelijke subsidieregeling van start. Vanaf 2024 geldt er namelijk een verbod op asbestdaken.

Advertenties