Asbestleien: nooit schoonspuiten!

Asbestleien mag je in geen geval schoonspuiten met een hogedrukspuit! Voor je eigen gezondheid en die van je omgeving, doe het niet.  

Als je een asbesthoudende dakbedekking met een hogedrukreiniger ontmost of reinigt, komt er een hoge concentratie aan asbestvezels vrij in de lucht. Bovendien belandt er asbesthoudend slib in de dakgoten en vervolgens in de regenput of de riolering. Hiermee lopen ook anderen gevaar en ben je zelfs strafbaar. Dat geldt ook voor schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken en andere agressieve bewerkingen. De gezondheidsrisico’s van asbest zijn dermate groot dat er verstandig en verantwoord mee moet worden omgegaan.

Wat te doen als je ziet dat buurtbewoners asbestleien onder hoge druk reinigen of bewerken?

gesprek_ced
Spreek je buurtbewoners erop aan als het gebeurt en wijs ze op de gevaren.

 

UnknownStaken ze het schoonmaken of bewerken niet, bel dan met één van de volgende telefoonnummers (7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar).

  1. 0800-5151 : Inspectie SZW
  2. 0320-265400 : Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- & Vechtstreek (Milieuloket)

Als je getuige bent van het dumpen van asbest of het verwijderen van asbest op een ondeskundige wijze (asbestdakleien mogen nooit zelf worden verwijderd!), bel dan de politie via 0900-8844.

Advertenties