Bijdrage voor sanering asbestdaken

Op woensdag 2 december 2015 is de subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd in de Staatscourant.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken header

Vanaf begin 2016 kunnen eigenaren van gebouwen subsidie aanvragen voor  het verwijderen van asbestdaken. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen.  Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 vanaf 9.00 uur een subsidieaanvraag doen bij RVO.nl. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Hoogte subsidie

De subsidie is voor asbestdaken waarvan het geïnventariseerde oppervlakte minimaal 35m2 is en kan zowel door particulieren, bedrijven als  instellingen worden aangevraagd. Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven met een maximum van 25.000 euro per adres. Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar. Hiermee kan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd. Volgend jaar is het subsidiebudget vastgesteld op 10 miljoen euro.

Binnen 9 jaar asbestvrij

Staatssecretaris Dijksma: ‘De subsidie is een extra aansporing om binnen negen jaar alle daken asbestvrij te krijgen. Maar er is meer nodig om dit te bereiken. Partijen als landbouworganisatie LTO, de Bond voor Verzekeraars en Bouwend Nederland hebben hiervoor een initiatief aangekondigd om eigenaren van daken te helpen bij hun sanering.’

Vanaf 1994 is het gebruik van asbest verboden. Ook bestaat de plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest bij verbouwing of sloop. Dit jaar besloot het kabinet dat er vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen. Nu ligt er nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken, waarvan circa 15 miljoen op huizen en bijna 80 miljoen op agrarische gebouwen.

Meer weten over de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken?

Bron: de tekst onder de foto en de foto zijn overgenomen van: website RVO

Advertenties