Antwoorden op vragen aan gemeente Lelystad

Op 15 augustus heb ik per e-mail een 3-tal vragen voorgelegd aan de gemeente Lelystad over hoe de gemeente haar rol ziet inzake de vervanging van de asbestdaken in de Tjalk:

1) Rol gemeente Lelystad: Hoe ziet de gemeente Lelystad haar rol bij de naderende verplichte vervanging van de asbesthoudende daken?

2) Informatiebijeenkomst najaar 2015: Is de gemeente bereid voor een in het najaar te houden informatiebijeenkomst voor Tjalk-bewoners een (materiedeskundige) medewerker af te vaardigen die de rol van de gemeente kan toelichten?

3) Voorlichting vanuit gemeente Lelystad: Kunnen Tjalk-bewoners voorlichting vanuit de gemeente Lelystad verwachten en zo ja, wanneer?

Vandaag, maandag 7 september, ontving ik de antwoorden op deze vragen. Ik vind het positief om te lezen dat de gemeente bereid is om haar gemeentelijke rol toe te lichten tijdens de in het najaar te houden informatiebijeenkomst en dat ook wethouder Van den Heuvel bij de bijeenkomst aanwezig wil zijn.

Lees hieronder de reactie van de gemeente (klik op de brief voor de beter leesbare versie):

Advertenties