Geactualiseerde asbest-info op website gemeente Lelystad

gemeente Lelystad

Update 9 september 2015:

Deze week heeft de gemeente de webpagina’s met informatie over asbest, hoe hiermee om te gaan bij een verbouwing en het verwijderen ervan, uitgebreid en verduidelijkt. Ook maakt de gemeente nu melding van de verplichting tot verwijdering van asbestdaken per 2024 en de subsidieregeling per januari 2016, waarover dit najaar nadere informatie wordt verwacht.

Hopelijk bereikt de informatie de belanghebbenden en zoeken deze eerst naar informatie alvorens te gaan handelen….

—————–

De website van de gemeente Lelystad laat op 2 september 2015 bewerkte webpagina’s over asbest zien. Aanbevolen informatie voor de bewoners van een Tjalk-woning met een asbest dak om kennis van te nemen.

Ga naar de website

Advertenties